Časopis Ethnologia Europae Centralis vyzýva autorov k zasielaniu príspevkov do chystaného monotematického čísla, ktoré bude venované 100. výročiu ukončenia prvej svetovej vojny. Termín odovzdania príspevkov je 30. 4. 2018.

Viac informácií a  výzva v poľskom jazyku  TU.