Ústav etnológie SAV

Česká národopisná společnost

Uniwersytet Slaski

Filozofická fakulta UCM

Národní ústav lidové kultury