Adresa pro zasílání příspěvků: redakcia@eec-journal.org

Příspěvky do čísla 15 (za rok 2018) posílejte na adresu: eec.cieszyn@us.edu.pl

 

Texty v rubrice Štúdie procházejí dvojitě zaslepeným recenzním řízením.

Informace pro autory:

Za publikování článků nehradí autoři žádné poplatky.

K vydání budou přijaty pouze původní, dosud nepublikované texty. Příspěvky nesmějí být zároveň předloženy jinde nebo procházet jiným recenzním řízením.

Redakce přijímá texty ve slovenském, českém, polském, anglickém a německém jazyce.  Možnost publikování v jiném jazyce bude individuálně konzultována s redakcí.

Příspěvky v rubrice Štúdie musejí obsahovat shrnutí v anglickém nebo německém jazyce, případně ve slovenském, českém nebo polském jazyce (pokud je příspěvek napsán v anglickém/německém jazyce).

Texty musí být dodány ve formátu Word, písmo Times New Roman velikost 12, řádkování 1, 5. Abstrakt a poznámky – písmo Times New Roman, velikost 10. Text bude zarovnán na střed (do bloku).

Obrazové přílohy, grafy a tabulky budou zaslány zvlášť s odpovídajícím označením.

Příspěvky, které neodpovídají uvedenému formátu, budou automaticky odmítány.

 

Podrobné pokyny a vzor příspěvku ke stažení:

Podrobné pokyny pro zpracování příspěvků ke stažení ZDE.

Vzor příspěvku ke stažení ZDE.

 

Požadovaná struktura příspěvků podle rubrik:

Štúdie

Maximální rozsah 30 normostran (54 000 znaků s mezerami včetně bibliografie a poznámek).

Struktura: abstrakt (max. 500 slov) a klíčová slova (4–5) v anglickém jazyce, text studie, shrnutí (600–900 slov), bibliografie.

Rozhľady

Maximální rozsah 20 normostran (36 000 znaků s mezerami včetně bibliografie a poznámek).

Struktura: abstrakt (max. 500 slov) v anglickém jazyce a klíčová slova (4–5), text příspěvku, bibliografie.

Recenzie – maximálně 5 normostran, 9 000 znaků.

Referáty, jubileá, nekrológy – rozsah by neměl překročit 3 normostrany, 5 400 znaků.

 

Verze pokynů pro autory v polské jazyce je ke stažení ZDEZDE a ZDE.

Adresa pro zasílání příspěvků: redakcia@eec-journal.org

Příspěvky do čísla 15 (za rok 2018) posílejte na adresu: eec.cieszyn@us.edu.pl

 

Texty v rubrice Štúdie procházejí dvojitě zaslepeným recenzním řízením.

Informace pro autory:

Za publikování článků nehradí autoři žádné poplatky.

K vydání budou přijaty pouze původní, dosud nepublikované texty. Příspěvky nesmějí být zároveň předloženy jinde nebo procházet jiným recenzním řízením.

Redakce přijímá texty ve slovenském, českém, polském, anglickém a německém jazyce.  Možnost publikování v jiném jazyce bude individuálně konzultována s redakcí.

Příspěvky v rubrice Štúdie musejí obsahovat shrnutí v anglickém nebo německém jazyce, případně ve slovenském, českém nebo polském jazyce (pokud je příspěvek napsán v anglickém/německém jazyce).

Texty musí být dodány ve formátu Word, písmo Times New Roman velikost 12, řádkování 1, 5. Abstrakt a poznámky – písmo Times New Roman, velikost 10. Text bude zarovnán na střed (do bloku).

Obrazové přílohy, grafy a tabulky budou zaslány zvlášť s odpovídajícím označením.

Příspěvky, které neodpovídají uvedenému formátu, budou automaticky odmítány.

 

Podrobné pokyny a vzor příspěvku ke stažení:

Podrobné pokyny pro zpracování příspěvků ke stažení ZDE.

Vzor příspěvku ke stažení ZDE.

 

Požadovaná struktura příspěvků podle rubrik:

Štúdie

Maximální rozsah 30 normostran (54 000 znaků s mezerami včetně bibliografie a poznámek).

Struktura: abstrakt (max. 500 slov) a klíčová slova (4–5) v anglickém jazyce, text studie, shrnutí (600–900 slov), bibliografie.

Rozhľady

Maximální rozsah 20 normostran (36 000 znaků s mezerami včetně bibliografie a poznámek).

Struktura: abstrakt (max. 500 slov) v anglickém jazyce a klíčová slova (4–5), text příspěvku, bibliografie.

Recenzie – maximálně 5 normostran, 9 000 znaků.

Referáty, jubileá, nekrológy – rozsah by neměl překročit 3 normostrany, 5 400 znaků.

 

Verze pokynů pro autory v polské jazyce je ke stažení ZDE, ZDE a ZDE.